Znalecká činnost

Znalecká kancelář

Znalecká kancelář zajišťuje vypracování znaleckých posudků o cenách nemovitostí.

Majitel kanceláře, Ing. Jiří Krch, je od roku 1989 soudním znalcem v oboru Ekonomika, odhady a ceny, se specializací odhady nemovitostí. Je zapsaný v seznamu znalců Ministerstva spravedlnosti ČR.

Předmětem ocenění jsou stavby, pozemky a práva

Zaměřujeme se na

 • rezidenční, komerční nebo průmyslové areály
 • historické stavby, kulturní památky
 • rozsáhlé pozemkové soubory
 • nemovitá aktiva právnických osob a samospráv

Umíme ale ocenit i jednotlivé

 • byty nebo nebytové prostory
 • rodinné či bytové domy
 • rekreační objekty
 • samostatné pozemky
 • věcná břemena, práva stavby a jiná práva

Účely, pro které se znalecké posudky provádějí, bývají zpravidla

 • stanovení ceny podle oceňovacích předpisů (daňová řízení)
 • odhad obvyklé ceny nebo tržní hodnoty (pro vklad majetku do společnosti, při vypořádání spoluvlastnických podílů, vypořádání společného jmění manželů, pro případy dědictví, při vyvlastnění, pro účely dražeb a exekucí)

Ceny znaleckých posudků

 • byt od 3.000,- Kč
 • rodinný dům od 5.000,- Kč
 • rekreační chata, chalupa od 4.000,- Kč
 • bytový dům od 10.000,- Kč

Každá nemovitost je unikátní, proto uvádíme ceny orientační. S Vaším konkrétním požadavkem nás, prosím, kontaktujte telefonicky nebo na uvedený email. Před zahájením prací navrhneme přesnou konečnou cenu, ve které budou zahrnuty veškeré náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku.